Generic placeholder image

Goede doelen. Ondersteund door onze rally.

Stichting Present - De Wâlden
Stichting Present gelooft dat mensen bereid zijn om zich in te zetten voor een ander. Maar niet iedereen die wil komt in actie. Want lang niet iedereen die wel iets wil doen heeft ook regelmatig tijd. Lang niet iedereen weet of ze wel iets te bieden hebben … of wie in hun directe omgeving hulp nodig heeft. Soms mist een schakel. Present vervult graag die brugfunctie tussen helper en hulpbehoevende, en brengt mensen bij elkaar. Door het organiseren van ontmoetingen wordt de Present beweging van omzien naar elkaar in De Wâlden versterkt.

Wensambulance Noord-Nederland
Stichting Wensambulance Noord Nederland wil ernstig zieke mensen met een beperkte levensverwachting de mogelijkheid bieden om op geheel eigen wijze afscheid van hun leven te kunnen nemen. De stichting helpt mensen uit Noord-Nederland door middel van begeleidend ambulancevervoer een laatste wens in vervulling te laten gaan, en zo een laatste indrukwekkende ervaring aan het leven toevoegen.